شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] از دست دادن سردار اگر براي ما مثل از دست دادن پدر بود براي حضرت اقا مثل از دست دادن فرزندي رشيد و خلف بود که هر پدري ارزويش را دارد ... خدا به هممون صبر بده... مخصوصا به دل پدر...
عالي
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} سپاس@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top