سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حامل نور ...

   به نام "الله"
   انقدر پر دردم که دلم می خواهد ،
  صدایم را بنویسم،
  چشمانم را بخوانم،
  قبلم را بسرایم و
  حرف هایم را پرتاب کنم!
  خسته ام از این همه استمرار!
  ان هم از نوع روز مره اش!
  دلم می خواهد :
  با صدایم بنویسم دوست دارم رنگ چادر سیاهم را،
  با چشمانم بخوانم حرمت خون شهدا را،
  با قلبم بسرایم غزلی از جنس نور،
  و حرف هایم را پرتاب کنم تا نهایت.....
  این روز ها دلم از حرمت شکنی ها گرفته است،
  دلم برای تنهایی مولایم بارانی است.
  بغض های پنهانی ام کثیر شده اند و
  دائم با گلویم گلاویز میشوند...
  خسته ام ،دیگر توان ندارم؛
  کوهی که بر شانه هایم جا خوش کرده،
  انقدر سنگین است که ،
  فرهاد هم با تیشه اش راه به جایی نمیبرد...
  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .چقدر سخت است با "بغض" مینویسم،
   با "خنده" میخوانید..... 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نور نوشت : التماس دعا برای فرج

 


نوشته شده در پنج شنبه 92/2/19ساعت 11:6 عصر توسط فاطمه کریمی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak